Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem". Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaohfucktycznie ohfucktycznie
4917 5d4c
Reposted frominochi inochi viahumane humane
0117 5e82

Carey Mulligan photographed by Stevie and Mada for The Guardian, January 2014

Reposted frombaratheon baratheon viascorpix scorpix
Reposted frombluuu bluuu viavertheer vertheer
Tata lubił w mamie kobiece cechy, a mama lubiła w nim męskie i to się czuło. Rodzice nawet się kłócili w taki charakterystyczny sposób. Mama krzyczała, a tata stał niewzruszony i mówił: Uspokój się.
Reposted fromseverine severine
3161 f9cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viamaybeme maybeme
4738 0ca8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaybeme maybeme
2557 6981 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viatwice twice
9007 1ebc
3101 dd51 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaNoCinderella NoCinderella
5552 ee6c
2209 78e5
Reposted fromvacannes vacannes viatobecontinued tobecontinued
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.


Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.

Miałem iść do dentysty, 
ale przybłąkał mi się wiersz o tobie,
no i nie mam go z kim zostawić w domu.

Dobrze, że jesteś,
bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”
śmierć znowu pytała o mnie szatniarza.

Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.

Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień – 
i nie stworzył świata…
— Borszewicz
Reposted fromkaqla kaqla viamyshelter myshelter
3662 c83a 500
Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Reposted fromKACHA KACHA viadeszczowapiosenka deszczowapiosenka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl